Chavez Werner

  • 优美小说 唐朝貴公子 上山打老虎額- 第四百一十六章:豪赌 襲芳踐蘭室 婉轉悅耳 分享-p3

    小說— 唐朝貴公子 — 唐朝贵公子

    第四百一十六章:豪赌 不解衣帶 被繡之犧

    這時候,陳正泰與三叔公同車,三叔公坐在另一壁,闔目,一副打死不抵賴的作風:“我沒說,老夫真沒說,老夫對天了得,老夫……”

    “即本次交戰,並非宜大唐的正規,大唐自稱燮是赤縣神州,周旋遣唐使,從來未有過今日的事。因爲……本次比武…[Читать далее]

  • Chavez Werner: теперь зарегистрированный пользователь 1 год, 3 месяца назад